Վարդատունկ և մինի-ֆուտբոլի առաջնություն Թեղուտում (22.10.17)