Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի արտադրական գործընթացի պաշտոնական մեկնարկ (20.01.2014)