Խմբի ընկերություններ

«Վալլեքս» խմբի ընկերությունները համախմբվել են տնտեսական գործունեության իրականացման, գործարար էթիկայի, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության և այլ հարցերում սկզբունքային ընդհանրությունների շնորհիվ: Խմբի յուրաքանչյուր ընկերություն ունի իր անցած պատմական ուղին, իր նվաճումները, իր յուրօրինակ անհատական դիմագիծն ու ձեռագիրը:

- «ԷյՍիՓի» ՓԲԸ
- «Թեղուտ» ՓԲԸ
- «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ
- «Վալլեքս ԱյԹի»
- «Վալլեքս Տուր»